ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนสำหรับนักเรียน"..ที่มีปัญหาในการลงทะเบียน.." คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
ปรับปรุงเมื่อ 10 ต.ค. 2557
       จะเปิดให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม ดังนี้ นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป นักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ให้ครบ แต่ไม่สามารถลงได้ให้คลิกลงชื่อที่นี่           -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.รุ่งทิพย์ จันดี (Tel 0862112607)
[ประกาศ] ช่วงเวลาเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม.. คลิกดูรายละเอียดที่นี่
ปรับปรุงเมื่อ 02 ต.ค. 2557
[ประกาศ] ช่วงเวลาเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 กับ ม.6 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น. ม.2 กับ ม.4 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น. ม.3 กับ ม.5 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น. **หมายเหตุ**รายวิชาที่ยืนยันการลงทะเบียนแล้วไม่สามารถลบได้ หากมีข้อซักถามหรือพบปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่องานพัฒนาหลักสูตร ที่ห้องทะเบียนวัดผลฯ (ครูรุ่งทิพย์ จันดี 0862112607)
กำหนดการเปิดระบบการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม
ปรับปรุงเมื่อ 01 ต.ค. 2557
เนื่องจากนักเรียนขาดการวางแผนในการเลือกรายวิชาทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ต้องการได้เพราะวันและเวลาซ้อนทับกัน  ดังนั้นจึงปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อทำการล้างรายวิชาทั้งหมดที่ลงทะเบียน และเปิดระบบเพื่อให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเป็นระดับชั้น ตามตารางการลงทะเบียนที่จะประกาศ ในวันที 2 ตุลาคม 2557

บทความแนะนำ

คู่มือการบันทึกความดี โปรแกรมระบบดูแลนักเรียน
ปรับปรุงเมื่อ 31 ม.ค. 2555
คู่มือในการบันทึกความดีสำหรับครูที่ปรึกษาบันทึกความดีจากสมุดบันทึกความดี คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบดูแลนักเรียน
ปรับปรุงเมื่อ 24 ม.ค. 2555
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบดูแลนักเรียนเล่มนี้เป็นการใช้งานโปรแกรมในภาพรวมทั้งหมดของการใช้งาน คลิกที่นี่